X

“ภูมิธรรม” สวด “ก้าวไกล” เลิกใช้วาทกรรมจิกกัด คนที่ตอบได้คือปชช. ไม่ใช่พรรคการเมือง

“ภูมิธรรม” สวด “ก้าวไกล” เลิกใช้วาทกรรมจิกกัดมันไม่สร้างสรรค์ คนที่ตอบได้คือปชช. ไม่ใช่พรรคการเมือง

#topnewstv #ภูมิธรรม #ก้าวไกล

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น