X

“น้องใหม่นาโต้” ห้าวจัด ยุส่ง “มาครง” ส่งทหารตะวันตกเข้า “ยูเครน” ต่อกร “รัสเซีย”

“น้องใหม่นาโต้” ห้าวจัด ยุส่ง “มาครง” ส่งทหารตะวันตกเข้า “ยูเครน” เพื่อต่อกร “รัสเซีย”

#topnewstv #รัสเซีย #ยูเครน

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น