X

“โป๊ปฟรานซิส” เรียกร้อง “อิสราเอล-ฮามาส” หยุดยิงในฉนวนกาซา ปล่อยตัวประกันทั้งหมด

“โป๊ปฟรานซิส” เรียกร้อง “อิสราเอล-ฮามาส” หยุดยิงในฉนวนกาซา ปล่อยตัวประกันทั้งหมด

#topnewstv #อิสราเอล #โป๊ปฟรานซิส

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น