X

ศิษย์เก่าไม่โอเค “หมอภูมิ” พูดตรงๆ งานบอลจุฬา-ธรรมศาสตร์ ปีนี้ ไม่ขอให้คุณค่า

จากใจศิษย์เก่า “หมอภูมิ” พูดตรงๆ งานบอลจุฬา-ธรรมศาสตร์ ปีนี้ ไม่ขอให้ค่าเลย มีบางคนทำเละเทะ

#topupdate #งานบอลจุฬาธรรมศาสตร์ #พาเหรดการเมือง #ขบวนพาเหรดจุฬาธรรมศาสตร์ #ม112 #มาตรา112 #พิธา #ก้าวไกล

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น