X

“ปิยบุตร” สั่งสอน สส.ก้าวไกลชุดใหญ่ ใช้สมองอภิปราย เลิกดูโพย-อ่านสไลด์

“ปิยบุตร” อบรม สส.ก้าวไกลชุดใหญ่ ซักฟอกรัฐบาลต้องเลิกใช้โพย-ไม่อ่านจากคอม-เลิกใช้สไลด์ ชี้อภิปรายในสภา ไม่ใช่เสนอรายงานในห้องประชุมในบริษัท

#topupdate
#ทักษิณ
#พิธาลิ้มเจริญรัตน์
#ทะลุวัง
#ม112
#ก้าวไกล

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น