X

รุมขวาง “ก้าวไกล” หมกมุ่นฉีก “รธน.” แตะสถาบัน หักเขี้ยวเล็บปราบโกง ทำประชามติผลาญภาษี

รุมขวาง “ก้าวไกล” หมกมุ่นฉีก “รธน.” แตะสถาบัน หักเขี้ยวเล็บปราบโกง ทำประชามติผลาญภาษี

#topupdate #รัฐธรรมนูญ #ก้าวไกล #ชัยธวัชตุลาธน #เอกนัฏพร้อมพันธุ์ #ธนกรวังบุญคงชนะ #วันชัยสอนศิริ #พรรคก้าวไกล

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น