X

ผ่างบ “สภาองค์กรผู้บริโภค” ละเลงแล้ว 500 ล้าน ครม.ไฟเขียวงบปี 68 ให้อีก 360 ล้านบาท

ผ่างบ “สภาองค์กรผู้บริโภค” ละเลงแล้ว 500 ล้าน ครม.ไฟเขียวงบปี 68 ให้อีก 360 ล้านบาท

#topnewstv #สภาองค์กรผู้บริโภค #ครม

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น