X

“คนไทยหัวใจรักสถาบันฯ” ขอใช้ความสามารถที่มี สร้างผลงาน วาดรูป”พระมหากษัตริย์”

“คนไทยหัวใจรักสถาบันฯ” ขอใช้ความสามารถที่มี สร้างผลงาน วาดรูป”พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์” แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

#topnewstv #สถาบันฯ #วาดรูป

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น