X

ส่งเรือรบ เข้าสู่ทะเลแดง ท่ามกลาง “ฮูตี” โจมตีเรือพาณิชย์

ส่งเรือรบ เข้าสู่ทะเลแดง ท่ามกลาง “ฮูตี” โจมตีเรือพาณิชย์

#topnewstv #เรือรบ #ทะเลแดง

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น