X

สส.ฝ่ายรัฐบาลทำถึง แก้เผ็ด “ก้าวไกล” ตีรวนขอนับองค์ประชุม เจอขานชื่อแสดงตนแบบสับ

ไม่เคยขัดจัดให้ตลอด สส.ฝ่ายรัฐบาลแก้เผ็ด “ก้าวไกล” ตีรวนขอนับองค์ประชุม เจอขานชื่อแสดงตนแบบสับ ทำถึงมาก

#topupadate #ก้าวไกล #นับองค์ประชุม #ประชุมสภา

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น