X

“หมอภูมิ” สอนเจ็บด้อมส้ม เกิดเป็นคนต้องรู้จักแยกแยะ อะไรดี ไม่ดี

เห็นๆ กันอยู่ “หมอภูมิ” สอนเจ็บด้อมส้ม เกิดเป็นคนต้องรู้จักแยกแยะ ถูกต้องหรือถูกใจ อะไรดี อะไรไม่ดี

#topupdate #ด้อมส้ม #ก้าวไกล #ก้าวไกลโดนยุบ #พรรคก้าวไกล #14ล้านเสียง

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น