X

ขำท้องแข็ง “20 สส.” ขานชื่อแสดงตนแบบสับ – ทำ “ก้าวไกล” เปิดเกมนับองค์ประชุมเงิบ

ขำท้องแข็ง “20 สส.” ขานชื่อแสดงตนแบบสับ – ทำ “ก้าวไกล” เปิดเกมนับองค์ประชุมเงิบตกเก้าอี้

#topnewstv #ก้าวไกล #เพื่อไทย

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น