X

“โจ ไบเดน” ใจป๋ายอมจ่ายเงินซ่อม “สะพานบัลติมอร์”- จนท. ตงิดมีเรื่องไม่ชอบมาพากล

“โจ ไบเดน” ใจป๋ายอมจ่ายเงินซ่อม “สะพานบัลติมอร์” – จนท. เร่งตรวจสอบ “เรือต้าหลี่” ตงิดมีเรื่องไม่ชอบมาพากล

#topnewstv #สะพานบัลติมอร์ #เรือต้าหลี่

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น