X

สภาผ่านแล้ว “สมรสเท่าเทียม” เทียบชัดๆความแตกต่างร่างกฎหมายฉบับเก่า-ใหม่

กฎหมายประวัติศาสตร์ สภาผ่านแล้ว “สมรสเท่าเทียม” เทียบชัดๆความแตกต่างร่างกฎหมายฉบับเก่า-ใหม่

#topnewstv #สมรสเท่าเทียม #LGBTQ

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น