X

“ถาวร”ตั้งคำถาม”มีเจ้าหน้าที่รัฐ”เป็นหนอนบ่อนไส้ใน”กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ”หรือไม่?

“ถาวร”ตั้งคำถาม”มีเจ้าหน้าที่รัฐ”เป็นหนอนบ่อนไส้ใน”กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ”หรือไม่? ชี้ กอ.รมน. ยังสำคัญมีประโยชน์ ต้องเป็นผู้ประสาน10ทิศ

#topnewstv #ชายแดนใต้ #โจรใต้

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น