X

“มาครง” กระหายสงคราม ผลักดัน “ยุโรป” เผชิญอย่างไม่เต็มใจ ผู้นำโร่ออกมาเบรคหัวทิ่ม

“มาครง” กระหายสงคราม ผลักดัน “ยุโรป” เผชิญอย่างไม่เต็มใจ ผู้นำโร่ออกมาเบรคหัวทิ่ม

#topnewstv #เซเลนสกี #ปูติน

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น