X

เจอของแข็ง “สหรัฐฯ” เลือดขึ้นหน้า “กลุ่มฮูตี” ขึ้นฮ. บุกยึดเรือขนส่งสินค้ากลางทะเลแดง

เจอของแข็งเข้าแล้ว “สหรัฐฯ” เลือดขึ้นหน้า “กลุ่มฮูตี” ขึ้นฮ. บุกยึดเรือขนส่งสินค้ากลางทะเลแดง

#topnewstv #สหรัฐ #ฮูตี

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น