X

“เปลวสีเงิน” วุฒิสภาเปิดอภิปรายรัฐบาลเศรษฐา ส่งท้ายการสิ้นสุดวาระ

“เปลวสีเงิน” วุฒิสภาเปิดอภิปรายรัฐบาลเศรษฐา ส่งท้ายการสิ้นสุดวาระ

#topnewstv #เปลวสีเงิน #สว.

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น