X

ฉะเดือด”เพื่อไทย-ก้าวไกล”ปมสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ท้าลาออกกลางสภาฯ

อุณหภูมิเดือด “เพื่อไทย” ฉะ “ก้าวไกล” ปมสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ท้าลาออกกลางสภาฯ กลับกัน “จีน” ชื่นชมไทย นวัตกรรม “ฝายแกนดินซีเมนต์” ต้านภัยแล้ง

#topnewstv #เพื่อไทย #ก้าวไกล#ฝายแกนดินซีเมนต์

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น