X

วิจารณ์ยับ “วิโรจน์” ทำตัวล้อเลียนในสภาฯ “ทิศนา” โป๊ะแตกอภิปรายผิดมาตรา

วิจารณ์ยับ “วิโรจน์” ทำตัวล้อเลียนในสภาฯ “ทิศนา” โป๊ะแตกอภิปรายผิดมาตรา

#topnewstv #ก้าวไกล #วิโรจน์

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น