X

จากใจลูกตาสีตาสา ชำแหละเป็นข้อๆ เศรษฐกิจพอเพียงสไตล์ “ธนาธร” อย่างเฉียบ

จากใจลูกตาสีตาสา ชำแหละเป็นข้อๆ สวนปาก “ธนาธร” บิดเบือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

#topupdate #ธนาธร #ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง #เศรษฐกิจพอเพียง #ในหลวงรัชกาลที่9

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น