X

แจงเหตุขัดข้องปืนใหญ่ “รล.ชลบุรี” ลั่นใส่ “รล.คีรีรัฐ” เนื่องจากอายุการใช้งานนาน 40ปี

แจงเหตุขัดข้องปืนใหญ่ “รล.ชลบุรี” ลั่นใส่ “รล.คีรีรัฐ” เนื่องจากอายุการใช้งานนาน 40 ปี

#topnewstv #เรือหลวงชลบุรี #เรือหลวงคีรีรัฐ

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น