logo
X

คุณครูเฮ เปิดเทอมใหม่ลดภาระครู จ้างภารโรง1.4 หมื่น/อัตราหลังมีประเด็นครูเวรถูกทำร้าย

คุณครูเฮ เปิดเทอมใหม่ลดภาระครู จ้างภารโรง 1.4 หมื่น/อัตรา หลังมีประเด็นครูเข้าเวรถูกทำร้าย

#topnewstv #ภารโรง #ยกเลิกครูเวร

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น