X

พสกนิกรทั่วประเทศ สวมเสื้อม่วง ถวายกำลังใจ “กรมสมเด็จพระเทพฯ”

พสกนิกรทั่วประเทศ สวมเสื้อม่วง ถวายกำลังใจ “กรมสมเด็จพระเทพฯ”

#topnewstv #กรมสมเด็จพระเทพ #ม่วงทั้งแผ่นดิน

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น