logo
X

“ดร.อานนท์” เผยท่าที “สกุลอภัยวงศ์” หลังรู้ข่าว “ท่านชายพิธา” มโนบ้านคุณยาย

“ดร.อานนท์” เผย TOPNEWS ถึงท่าทีของ “สกุลอภัยวงศ์” หลังรู้ข่าว “ท่านชายพิธา” แอบอ้างคุณยายเคยอยู่บ้านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

#topupdate
#พรรคก้าวไกล
#ศาลรัฐธรรมนูญ
#ม112
#พิธาลิ้มเจริญรัตน์
#อภัยวงศ์
#เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น