X

แฉเบื้องลึกเด้ง “อธิบดีดีเอสไอ” – “วิโรจน์” จี้ รัฐบาลต้องมีคำตอบ

แฉเบื้องลึกเด้ง “อธิบดีดีเอสไอ” – “วิโรจน์” จี้ รัฐบาลต้องมีคำตอบ รับใบสั่งจากนายทุนใหญ่หรือไม่

#TOPNEWS #ก้าวไกล #วิโรจน์

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น