X

“หมวดไผ่” ใจเกินร้อย ยอมเดินทางไกลออกจากพื้นที่ชายแดนใต้ สานฝันคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว

จริงๆ จะไม่มาก็ได้ “หมวดไผ่” ยอมเดินทางไกลออกจากพื้นที่ชายแดนใต้ ช่วยเติมใจคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว สานฝันให้ทุนประกอบอาชีพ

#Topnews #หมวดไผ่ #อาชีพเสริมหมวดไผ่ #หมวดไผ่ช่วยชาวบ้าน #หมวดไผ่ขายของออนไลน์ช่วยชาวบ้าน #STALKER

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น