X

“นักโทษสามนิ้ว” โวย ขอเปลี่ยนยี่ห้อยาพารา บ่นที่นอนแคบ ข้าวไม่อร่อย

“บุ๊ค ทะลุแก๊ซ” คร่ำครวญชีวิตในคุก แออัด ที่นอนแคบ ข้าวไม่อร่อย ล่าสุด กลัวเป็นหวัด จี้เรือนจำเปลี่ยนยี่ห้อยาอม-ยาพารา อ้างของเดิมไม่มีคุณภาพ

#HotSocial

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น