X

จับตา”ก้าวไกล”นับวันเสื่อมทรุด”ด้อมส้ม”ตาสว่างแห่ลาออกเอือมระอา”ส.ส.”ส้มเน่า

จับตา”ก้าวไกล”นับวันเสื่อมทรุด”ด้อมส้ม”ตาสว่างแห่ลาออกเอือมระอา”ส.ส.”ส้มเน่า

#TOPNEWS #พริษฐ์วัชรสินธุ #ก้าวไกล #ด้อมส้ม

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น