X

ก็เป็นซะอย่างนี้ สาวสลิ่มตอบให้ เหตุผลที่อคติ “ก้าวไกล” ยอมไม่ได้จริงๆ ให้ทดลองงาน

ตัวแทนหมู่บ้านตอบชัด เหตุผลที่อคติ “ก้าวไกล” ยอมปล่อยให้ทดลองงาน บริหารบ้านเมืองไม่ได้จริงๆ

#STALKER #TOPNEWS
#สลิ่ม #ก้าวไกล #ด้อมส้ม #สถาบันพระมหากษัตริย์ #เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ #ประเทศชาติ

คลิปเด่นประจำวัน

อัปเดตคลิปข่าว

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น