X

“มัลลิกา” ซัด “ก้อง ห้วยไร่” หน้าชา พูดมาแซะต้นไม้ใหญ่หมายถึงใคร

“มัลลิกา” ฝากคำถามเดือดถึง “ก้อง ห้วยไร่” โพสต์แซะต้นไม้ใหญ่ บอกได้คำเดียว ช็อตนี้เอาไป 10 10 10

#TOPNEWS #STALKER
#ก้องห้วยไร่ #ก้าวไกล
#พรรคก้าวไกล #ต้นไม้ใหญ่
#พิธา #มัลลิกา

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น