X

หัวใจฟู นศ.ชาวไทใหญ่ ยืนตรงร้องเพลงเคารพธงชาติไทยทุกครั้งก่อนเรียน

คลิปไวรัลหัวใจฟู นักศึกษาภาษาไทยชาวไทใหญ่ ยืนตรงร้องเพลง และเคารพธงชาติไทย ทุกครั้งก่อนเรียน โซเชียลแห่ชื่นชม แต่คนไทยบางคนกลับไม่สนใจ

#HotSocial
#เพลงชาตไทย
#ไทใหญ่
#นักศึกษาไทใหญ่
#ชาวไทยใหญ่
#ธงชาติไทย
#พรรคเพื่อไทย
#ก้าวไกล
#ด้อมส้ม
#สภาผู้แทนราษฎร
#คลิปไวรัล

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น