X

“หนุ่มใต้ใจเต็ม” แนะวิธี ที่ “ก้อง ห้วยไร่” ได้เจริญขึ้น ดีกว่ามานั่งแซะต้นไม้ใหญ่

“หนุ่มใต้ใจเต็ม” ซาบซึ้ง พระมหากรุณาธิคุณของ “ในหลวง” แนะวิธี ที่ “ก้อง ห้วยไร่” ได้เจริญขึ้น ดีกว่ามานั่งแซะต้นไม้ใหญ่

#STALKER #TOPNEWS
#ก้องห้วยไร่ #ก้าวไกล #พรรคก้าวไกล #ต้นไม้ใหญ่ #พิธา #สถาบันพระมหากษัตริย์

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น