X

สกัดเด็ก 3 นิ้ว สั่งรื้อวิชา “ประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง” กลับเข้าหลักสูตร

มท.1 เตรียมรื้อวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษา หวังลดความรุนแรงในนักเรียนและนักศึกษา ปลูกฝังจิตสำนักหวงแหนประเทศชาติ

#HotSocial

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น