X

“ก้าวไกล” เวรกรรมหลอกหลอน “เบญจา” เคยบิดเบือน งบฯหน่วยราชการในพระองค์

“ก้าวไกล” เวรกรรมซ้ำถล่ม “เบญจา” เคยโกหก บิดเบือน งบฯหน่วยราชการในพระองค์ วันนี้โดนครหาป้องผู้ช่วยสส.ทุจริต

#STALKER #TOPNEWS
เบญจาแสงจันทร์ #เบญจา #สสแจ้ #ก้าวไกล #พรรคก้าวไกล #ชัยธวัช

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น