X

“โฆษก กอ.รมน.” แจงเอง “งบประมาณ-ภารกิจ” ลั่นไม่ใช่รัฐซ้อนรัฐ ชี้หากยุบกระทบชายแดนใต้

“โฆษก กอ.รมน.” แจงเอง “งบประมาณ-ภารกิจ” ลั่นไม่ใช่รัฐซ้อนรัฐ ชี้หากยุบกระทบชายแดนใต้

#TOPNEWS #วินธัยสุวารี #กอรมน #ชายแดนใต้

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น