X

“ดร.มัลลิกา” แซวสนั่น “ปูอัด” โค้งสวยตามธรรมเนียมญี่ปุ่น แต่ไม่ลาออก

“ดร.มัลลิกา” หวดหน้าแหก “ปูอัด” โค้งคำนับเพื่อ เอาธรรมเนียมญี่ปุ่นมาขนาดนี้ ต้องลาออกแล้ว

#topnews #ก้าวไกล #พรรคก้าวไกล #ด้อมส้ม #สสปูอัด #สสแจ้ #ปูอัด #วุฒิพงษ์ทองเหลา #วุฒิพงษ์ #STALKER

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น