X

ก้าวไกลว้าวุ่น สส.หญิง ขึ้นรูปดำประท้วงมติคาดโทษ‘สส.ปูอัด’ ทัวร์ลงจี้รับผิดชอบ

ว้าวุ่นเลยทีนี้ “ก้าวไกล” แตกยับ! สส.หญิง ขึ้นรูปดำว่อนโซเชียล ประท้วงมติพรรคคาดโทษ‘สส.ปูอัด’ ทัวร์ลงจี้รับผิดชอบ

#HotSocial
#ก้าวไกล
#ศปปศ
#คุกคามทางเพศ
#สส.ก้าวไกล
#รอมฎอนปันจอร์
#ชัยธวัช
#กอรมน.
#ก้าวไกล
#ท็อปนิวส์
#เศรษฐาทวีสิน
#ทักษิณ
#สถาบันฯ

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น