X

“ป๋าเปลว” เล่าที่มา กอ.รมน. พร้อมบทบาทที่มีความสำคัญ เสมือนปิดทองหลังพระ

“ป๋าเปลว” เล่าที่มา กอ.รมน. พร้อมบทบาทที่มีความสำคัญ เสมือนปิดทองหลังพระ พร้อมซัด “ก้าวไกล” มีกอ.รมน.แล้วหนักหัวใคร เพราะเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยหากสั่งยุบ

#topnewsonline #ข่าวการเมือง #ป๋าเปลว #กอ.รมน. #ก้าวไกล #ปิดทองหลังพระ #ฮามาส

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น