X

“สามารถ” ซัด “ก้าวไกล” เสนอยุบ “กอ.รมน.” ก่อชนวนความแตกแยก

“สามารถ” ฟาดเดือด พรรคก้าวไกล เสนอยุบ “กอ.รมน.” เสี่ยงสร้างความแตกแยก นำไปสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ แนะควรหันไปทำหน้าที่ตรวจสอบ และยื่นถอดถอน นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน้าที่หลักดีกว่า ถ้าทำไม่ได้ ควรพิจารณายุบพรรคตัวเองเหมาะสมกว่า

#HotSocial
#สามารถเจนชัยจิตรวนิช
#กอรมน
#ยุบกอรมน
#ก้าวไกล
#รอมฎอนปันจอร์
#ความมั่นคง
#ทหาร
#ก้าวไกล
#ท็อปนิวส์
#เศรษฐาทวีสิน
#ทักษิณ
#สถาบันฯ

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น