X

ไม่ปังดังโว! รถไฟฟ้า20บ.ตลอดสาย”ดร.สามารถ”ติงสื่ออย่าเวอร์2วันยังประเมินไม่ได้

“ดร.สามารถ” ติงสื่อ อย่าประโคมข่าวเกินจริง ทำประชาชนเข้าใจผิด 2 วัน ยังประเมินไม่ได้ รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายเพิ่มแค่ 3% ไม่ใช่ 86% เตือน อย่าให้เป็นภาระที่รัฐต้องแบกภาระหนี้ขาดทุน

#topnewsonline #ดรสามารถ #รถไฟฟ้า #รถไฟฟ้าสายสีแดง #รถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย #ข่าวการเมือง

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น