X

“ลีน่าจัง” มอบมง “หนุ่มสันติสุข”TOP NEWS ชูเป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

“ลีน่าจัง” ชี้ “ลุงตู่” ให้เกียรติท็อปนิวส์ มอบมง “หนุ่ม สันติสุข”TOP NEWS ชูเป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้แรงงานไทยต่างประเทศดูเป็นแบบอย่าง

#HotSocial
#ลีน่าจัง
#แรงงานไทย
#ท็อปนิวส์
#ลุงตู่
#หนุ่มสันติสุข
#สงครามอิสราเอล
#แซคท็อปนิวส์
#อิสราเอลปาเลสไตน์
#เกษตรพอเพียง
#TOPNEWS
#อิสราเอล
#กลุ่มฮามาส

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น