X

อย่าซ้ำเติม “แรงงานไทย” ฝากถึง “ลีน่าจัง” ถ้าไม่ให้กำลังใจกันก็อยู่เงียบๆไป

“แรงงานไทย” ฟาด “ลีน่าจัง” ลั่นเรื่องนี้เป็นความเป็นความตาย ทำแบบนี้ไม่ถูก ถ้าไม่ให้กำลังใจก็อยู่เงียบๆ อย่ามาซ้ำเติม ความจนมันน่ากลัว

#HotSocial
#แรงงานไทย
#คนไทยในอิสราเอล
#ยอดผู้เสียชีวิต
#ฉนวนกาซา
#ปาเลสไตน์
#สงครามอิสราเอล
#ลีน่าจัง
#ชนวนกาซ่า
#ท็อปนิวส์
#สงคราม
#อิสราเอล
#ฮามาส

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น