X

“ไอซ์ รักชนก”มีขาสั่น ศาล รธน.มีคำสั่งภายใน 15 วัน คดี พ.ร.บ.คอมฯ ขัด รธน.หรือไม่

“ไอซ์ รักชนก” มีขาสั่น ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจงใน 15 วัน ก่อนที่จะชี้ขาด กระทำความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ม.14 ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

#HotSocial
#รักชนกศรีนอก
#สสก้าวไกล
#ไอซ์รักชนก
#ศาลรัฐธรรมนูญ
#สสไอซ์
#ไอซ์บางบอน
#ฝ่ายค้าน
#แลนด์บริดจ์
#ท็อปนิวส์
#ดรอิสระ
#อิสราเอล
#ฮามาส

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น