X

กางข้อมูล”สนามบินสุวรรณภูมิ”รัฐบาลไหน?เป็นคนสร้างฉะ”สุริยะ”มั่วโยนบาปรัฐประหาร

“ดร.สามารถ” กางข้อมูล “สนามบินสุวรรณภูมิ” สร้างวางแผนอนุมัติในรัฐบาลใด? ฉะ “สุริยะ” มั่ว โยนบาปรัฐประหาร จวกผู้บริหารระดับสูง อย่าบิดเบือนประวัติศาสตร์ ฉกฉวยเป็นผลงานของรัฐบาลตัวเอง

#topnewsonline #สนามบินสุวรรณภูมิ #สุริยะ #ดรสามารถ #เพื่อไทย #รัฐประหาร #ข่าวการเมือง

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น