X

เอาแล้วไง…ภาคประชาชนขยับ ล่ารายชื่อค้าน รบ.แจกเงินดิจิทัล ร้องผู้ตรวจฯ

ภาคประชาชนขยับ ล่ารายชื่อค้าน รบ.แจกเงินดิจิทัล พร้อมยื่นร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งศาลปกครอง-ศาลรธน.ชี้ขาด ขัดกฎหมายวินัยการเงินการคลังหรือไม่

#HotSocial
#เงินดิจิทัล
#มัลลิกา
#เงินดิจัทัลวอลเล็ต
#แจกเงิน10000บาท
#เวเนซูเอลา
#เงินเฟ้อ
#เศรษฐา
#นโยบายประชานิยม
#เพื่อไทย
#ประเทศยากจน
#ก้าวไกล
#ท็อปนิวส์

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น