X

“ดร.อิสระ” ขุดแคมเปญ “ก้าวไกล” สะท้อนปัญหาความรุนแรงเยาวชนไทย

“ดร.อิสระ” ขุดแคมเปญ “วางหนังสือ ถืออาวุธ” ของพรรคก้าวไกล สะท้อนปัญหาความรุนแรงเยาวชนไทย หยุดใช้เด็กเป็นเครื่องมือทางการเมือง

#HotSocial
#ดร.อิสระ
#พรรคก้าวไกล
#พารากอน
#แคมเปญ
#วางหนังสือถืออาวุธ
#ผู้ว่ากทม.
#พิมรี่พาย
#สามย่าน
#กลางกรุง
#ด้อมส้ม
#ก้าวไกล
#ท็อปนิวส์

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น