X

“อ.อุไรวรรณ” ชี้ ไม่แปลก “พิธา” ลาออก เพราะตำแหน่งเดียว ต้องนายกฯเท่านั้น

“อ.อุไรวรรณ” ชี้ ไม่แปลก “พิธา” ลาออกจากหัวหน้าพรรค เพราะตำแหน่งเดียว ต้องนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ซัด สส.ก้าวไกล เป้าหมายของพวกคุณคือผลประโยชน์ของประเทศไทย

#HotSocial
#พิธาลิ้มเจริญรัตน์
#อุไรวรรณเอกพันธ์
#เลิศคณิต
#ครูแหม่ม
#คลิปกำนันนก
#ก้าวไกล
#โหรฟรุ๊ค
#พิธาลาออก
#สส.ก้าวไกล
#คลิปกำนันนก
#พิธาลิ้มเจริญรัตน์
#ท็อปนิวส์
#ก้าวไกล

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น