X

อย่าหาว่าครูสอน “อ.อุไรวรรณ” หวดยับ สส.ก้าวไกล สบถคำหยาบในสภา

อย่าหาว่าครูสอน “อ.อุไรวรรณ” หวดยับ สส.ก้าวไกล สบถคำหยาบสันดานในสภา รับไม่ได้ ไร้วุฒิภาวะ ไม่รู้จักกาลเทศะ อย่างกับคนไร้อารยชน ไม่มีการศึกษา

#HotSocial
#ครูแหม่ม
#อาจารย์อุไรวรรณเอกพันธ์
#เลิศคณิต
#วิโรจน์ก้าวไกล
#สันดาน
#พิธาลิ้มเจริญรัตน์
#ก้าวไกล
#พิธา
#ประชุมรัฐสภา
#วิโรจน์ลักขณาอดิศร
#เทรนทวิตเตอร์
#ท็อปนิวส์
#ด้อมส้ม

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น