X

“คิม” ยก “ปูติน” หัวหอกโค่นจักรวรรดินิยม “สหรัฐฯ” ผวาเขี้ยวเล็บ 2 มหาอำนาจนิวเคลียร์

“คิม” ยก “ปูติน” หัวหอกโค่นจักรวรรดินิยม “สหรัฐฯ” ผวาเขี้ยวเล็บ 2 มหาอำนาจนิวเคลียร์

#TOPNEWS #ปูติน #คิมจ็องอึน #ทวีสอดส่อง

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น